Aktualności klasy 420

Zarząd PSK 420 przypomina, że zgodnie ze Statutem PSK420, czynni członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich.

Wysokość składki wynosi 50 zł i należy ją wpłacić tak, aby została zaksięgowana na koncie PSK 420 nie później niż 30 kwietnia 2017 roku.

Nieopłacenie składki w terminie wyłączy zawodnika z klasyfikacji w eliminacjach do imprez głównych natomiast punkty w klasyfikacji Pucharu Polski Klasy 420 będą naliczane od daty opłacenia składki.

W przypadku, gdy w trakcie sezonu skład załogi ulega zmianie, ważny jest termin opłacenia składki przez sternika, zaś załogant, o ile nie miał wcześniej opłaconej składki, musi ją opłacić w dniu rozpoczęcia pierwszych regat, w których bierze udział aby punkty zdobyte przez załogę mogły zostać zaliczone do kwalifikacji.

Pełnoletni członkowie PSK 420, którzy chcą brać czynny udział w głosowaniach podczas WZC także musza opłacić składkę w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Szczegóły są podane w Statucie PSK 420.

 

Eliminacje do imprez mistrzowskich określi PZŻ na wniosek PSK 420.

 

 

Eliminacje do MEJ â€“ Riva del Garda, Włochy

Do startu w Mistrzostwa Europy Juniorów w kategorii OPEN kwalifikuje się pierwsze 7 załóg z rankingu krajowych eliminacji do MEJ, bez względu na wiek, w tym nie mniej niż 2 załogi żeńskie.

Jeżeli pośród zakwalifikowanych załóg znajdą się załogi spełniające kryteria startu w kategorii U 17, maja one prawo wyboru kategorii, w której chcą startować. Taką decyzję załoga musi przedstawić na piśmie bądź mailem trenerowi Kadry Narodowej nie później niż 06.06.2017 do końca dnia. W przypadku, gdy wśród załóg zakwalifikowanych w kategorii OPEN znajdzie się załoga spełniająca kryteria startu w kategorii U 17 i załoga ta zadeklaruje chęć startu w kategorii U 17, na jej miejsce w kategorii OPEN zostanie zakwalifikowana kolejna załoga z rankingu krajowych eliminacji do MEJ.

Listę załóg zakwalifikowanych do startu w kategorii U 17 utworzą załogi najwyżej sklasyfikowane w rankingu krajowych eliminacji do MEJ, które spełniają kryteria i deklarują start w tej kategorii.

Eliminacje kończą się 7.06.2017

 

Eliminacje do EUROSAF Youth

Udział w EUROSAF Youth, zgodnie z zawiadomieniem o regatach, wezmą załogi, które zostaną wyłonione podczas krajowych eliminacji do EUROSAF Youth i które złożą deklarację udziału w tej imprezie na piśmie bądź mailem trenerowi Kadry Narodowej nie później niż 06.06.2017 do końca dnia.

Zawiadomienie o regatach dopuszcza start 4 załóg każdego kraju – po 2 załogi w kategorii Panów  i Pań. Dodatkowo organizator może dopuścić wystąpienie o 4 dodatkowe miejsca dla każdego kraju (po 2 w kategorii Panów i Pań), które zostaną rozdzielone przez organizatora w miarę dostępności.

Eliminacje kończą się 7.06.2017

 

Eliminacje do MŚJ ISAF

Udział w MŚJ ISAF, zgodnie z zawiadomieniem o regatach, udział wezmą 2 załogi, które zostaną wyłonione podczas eliminacji krajowych zgodnie z regulaminem podanym przez PZŻ.

 

Eliminacje do MŚJ International Class 420 â€“ Fremantle, Australia

Do udział w MŚJ International Class 420, zgodnie informacją organizatora, każdy kraj może zgłosić do 7 załóg w kategorii panów i pań oraz do 6 załóg w kategorii U 17. W imprezie będą mogły wziąć udział załogi, które zostaną wyłonione podczas krajowych eliminacji i które złożą deklarację udziału w tej imprezie na piśmie bądź mailem trenerowi Kadry Narodowej nie później niż do 07.06.2017 do końca dnia. W przypadku załóg spełniających kryteria startu w kategorii U 17 niezbędna będzie deklaracja o wyborze kategorii, w której dana załoga chce startować (podobnie jak w eliminacjach do MEJ).

Imprezami eliminacyjnymi będą te same imprezy co dla MEJ i MEJ EUROSAF.

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*