Składki w sezonie 2018

Zarząd PSK420 przypomina, że zgodnie ze Statutem PSK420, czynni członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich.
Wysokość składki w roku 2018 wynosi 70zł i należy ją wpłacić tak, aby została zaksięgowana na koncie PSK420 nie później niż 30 kwietnia 2018 roku.
Nieopłacenie składki w terminie wyłączy zawodnika z klasyfikacji w eliminacjach do imprez głównych, natomiast punkty w klasyfikacji Pucharu Polski Klasy 420 będą naliczane od daty opłacenia składki.
W przypadku, gdy w trakcie sezonu skład załogi ulega zmianie, ważny jest termin opłacenia składki przez sternika, zaś załogant, o ile nie miał wcześniej opłaconej składki, musi ją opłacić w dniu rozpoczęcia pierwszych regat, w których bierze udział aby punkty zdobyte przez załogę mogły zostać zaliczone do kwalifikacji.
Pełnoletni członkowie PSK420, którzy chcą brać czynny udział w głosowaniach podczas WZC także musza opłacić składkę w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Szczegóły są podane w Statucie PSK420

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*