Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klasy 420

CZŁONKOWIE

Polskiego Stowarzyszenia Klasy 420

w dniu 13.10.2018 o godzinie 18:30 w Sali Konferencyjnej NCŻ w Górkach Zach.

odbędzie się

Walne Zebranie Członków

Polskiego Stowarzyszenia Klasy 420

II termin zebrania: 13.10.2018 godz. 18:45.

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rejestracja delegatów
 2. Otwarcie zebrania
 3. Powitanie i przedstawienie gości
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno–finansowego Zarządu za rok 2017 (referuje Prezes oraz Skarbnik Stowarzyszenia Klasy 420)
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 9. Regaty przed mistrzostwami World Sailing 2019
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Prezentacja zgłoszonych uchwał, wniosków oraz zmian w Statucie
 12. Dyskusja nad zgłoszonymi uchwałami, wnioskami i zmianami w Statucie
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad

Zarząd Stowarzyszenia Klasy 420

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*