Regulaminy 2019

Składki 2019

 

Zarząd PSK420 przypomina, że zgodnie ze Statutem PSK420, czynni członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich.

Wysokość składki w roku 2019 wynosi 70zł i należy ją wpłacić tak, aby została zaksięgowana na koncie PSK420 nie później niż 30 kwietnia 2019 roku.

Nieopłacenie składki w terminie wyłączy zawodnika z klasyfikacji w eliminacjach do imprez głównych, natomiast punkty w klasyfikacji Pucharu Polski Klasy 420 będą naliczane od daty opłacenia składki.

W przypadku, gdy w trakcie sezonu skład załogi ulega zmianie, ważny jest termin opłacenia składki przez sternika, zaś załogant, o ile nie miał wcześniej opłaconej składki, musi ją opłacić w dniu rozpoczęcia pierwszych regat, w których bierze udział, aby punkty zdobyte przez załogę mogły zostać zaliczone do kwalifikacji.

Pełnoletni członkowie PSK420, którzy chcą brać czynny udział w głosowaniach podczas WZC także muszą opłacić składkę w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły są podane
w Statucie PSK420

 

ELIMINACJE MEJ, MMŚWS, MP Sprint

 

Eliminacje do MEJ 2019

 

Imprezy kwalifikacyjne:

 

Puchar Polski Centralnej

Zegrze

02.05.2019 – 04.05.2019

Puchar PZŻ

Krynica Morska

10.05.2019 – 12.05.2019

Puchar Prezydenta Miasta Gdyni

Gdynia

31.05.2019 – 02.06.2019

Tabela 3 Eliminacje do MEJ 2019

Do kwalifikacji liczą się najlepsze dwie imprezy eliminacyjne z trzech.

 

Do startu w Mistrzostwa Europy Juniorów w kategorii OPEN kwalifikuje się pierwsze 7 załóg z rankingu krajowych eliminacji do MEJ, bez względu na wiek, w tym nie mniej niż 1 załoga żeńska. Do startu w kategorii U17 kwalifikują się 3 załogi, w tym nie mniej niż 1 załoga żeńska.

 

Jeżeli pośród zakwalifikowanych załóg znajdą się załogi spełniające kryteria startu w kategorii U 17, maja one prawo wyboru kategorii, w której chcą startować. Taką decyzję załoga musi przedstawić na piśmie bądź mailem (jakub1147@gmail.com) trenerowi Kadry Narodowej nie później niż 05.06.2019 do końca dnia. W przypadku, gdy wśród załóg zakwalifikowanych
w kategorii OPEN znajdzie się załoga spełniająca kryteria startu w kategorii U 17 i załoga
ta zadeklaruje chęć startu w kategorii U 17, na jej miejsce w kategorii OPEN zostanie zakwalifikowana kolejna załoga z rankingu krajowych eliminacji do MEJ.

 

Listę załóg zakwalifikowanych do startu w kategorii U 17 utworzą załogi najwyżej sklasyfikowane w rankingu krajowych eliminacji do MEJ, które spełniają kryteria i deklarują start w tej kategorii.

 

System liczenia punktów w eliminacjach do MEJ określa punkt 8 regulaminu PZŻ – „REGULAMIN ZASADY WYŁANIANIA I DOFINANSOWANIA REPREZENTACJI POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE”

 

Eliminacje kończą się 5.06.2019

 

Eliminacje do MMŚ WS

 

Imprezy kwalifikacyjne:

 

Puchar PZŻ

Krynica Morska

10.05.2019 – 12.05.2019

Puchar Prezydenta Miasta Gdyni

Gdynia

31.05.2019 – 02.06.2019

Tabela 4 Eliminacje do MMŚ World Sailing

Zgodnie z zawiadomieniem o regatach MMŚ WS, w regatach udział weźmie najlepsza męska
i żeńska załoga, która zostanie wyłoniona podczas eliminacji krajowych zgodnie z regulaminem podanym przez PZŻ.

 

Eliminacje do MP Sprint 2019

 

Imprezy kwalifikacyjne:

 

Puchar Polski Centralnej

Zegrze

02.05.2019 – 04.05.2019

Puchar PZŻ

Krynica Morska

10.05.2019 – 12.05.2019

Puchar Prezydenta Miasta Gdyni

Gdynia

31.05.2019 – 02.06.2019

Tabela 5 Eliminacje do MP w Sprincie

Zawodnicy zostaną wyłonieni na MP Sprintcie zgodnie z regulaminem podanym przez PZŻ.

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*